05-806 Nowa Wieś ul. Brzozowa 79A
+48 530 111 555
bhpbrzozowa@gmail.com
 • Wypadki przy pracy

  Za wypadek uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć.

  Zakres BHP: 

  Pierwsza pomoc – zgodnie z art.209¹ kp., pracodawca jest obowiązany do wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy, których liczba ,ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być dostosowane do rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Powołanie zespołu powypadkowego- jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest powołanie zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia, czy wypadek pozostaje w związku z pracą.

  Protokół powypadkowy- przeprowadzenie postępowania powypadkowego, oraz  sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej, którą należy skompletować w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.

  Rejestr wypadków- pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych (§16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wypadków przy pracy).