05-806 Nowa Wieś ul. Brzozowa 79A
+48 530 111 555
bhpbrzozowa@gmail.com
 • Obsługa BHP

  – przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników,
  – doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp,
  – pomoc w sporządzaniu oceny ryzyka zawodowego,
  – przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  – bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach oraz przedstawienie wniosków, w celu ich likwidacji ,
  – pomoc w opracowaniu wewnętrznych przepisów BHP,
  – sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
  – sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy,
  – doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.