OBSŁUGA BHP I SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE – ŁOWICZ

Dzisiaj każdy pracodawca ma obowiązek, by przeprowadzić swoim pracownikom szkolenia obejmujące zakres przeciwpożarowego BHP. Nie ma jednak szczegółowo ustalonych zasad, gdyż są one dopasowywane pod każdy rodzaj pracy na danym stanowisku. Osoba pracująca w biurze będzie musiała nabyć zupełnie inną widzę od tych pracowników, którzy wykonują swoje zadania np. na budowie. Szkolenie przeciwpożarowe to coś, co powinno stanowić wstępną instrukcję, która ma obowiązek znaleźć się w każdym miejscu pracy. Dotyczy to głównie nowo zatrudnionych pracowników, którzy mogą nie mieć pojęcia o tym, na co należy zwracać szczególną uwagę i jak zachować się podczas zagrożenia.

OGÓLNE INSTRUKCJE BHP NA STANOWISKU PRACY

Jakieś ogólne podstawy musi znać każdy, niezależnie od tego, gdzie pracuje. Mają one pokazać to, w jaki sposób należy postępować, jeśli dojdzie do pożaru. Minimalny czas szkoleń powinien trwać 20 minut. Powinny wtedy zostać poruszone warunki występujące w firmie, do których zaliczają się:

 ogólna wiedza na temat pożarów
 potencjalne źródła zagrożeń, z których może wyniknąć pożar
 przyczyny powstawania pożarów
 zasady ewakuacji
 zasady dotyczące używania sprzętu gaśniczego
 wszelkie instrukcje mówiące o postępowaniu w razie pożaru

Bardziej szczegółowe informacje powinny zostać przygotowane przez pracodawcę.

ŁOWICZ: KILKA SŁÓW O SZKOLENIACH PODSTAWOWYCH…

Wspomniane szkolenia powinny zostać przeprowadzone w okresie, który nie przekracza 6 miesięcy  od dnia, w którym pracownik rozpoczął je na swoim stanowisku pracy. Powinny zostać na nich poruszane tematy uwzględniające ochronę przeciwpożarową. Ważne jest także spojrzenie na to wszystko od prawnej strony, która będzie miała związek zbezpieczeństwem przeciwpożarowym.
Pracownicy biurowi, jak i robotnicy muszą zapoznać się z zasadami postępowania w razie wypadków oraz w sytuacjach zagrożeń pożaru, bądź awarii.
Jak to wygląda w praktyce? Wstępne szkolenia powinny trwać 1,5 godziny. Jest to po to, by móc omówić szczegółowo cały plan zajęć i dopasować go do wszelkich potrzeb, jakie posiadają pracownicy. Podstawowe zagadnienia to:

– Charakterystyka zagrożeń pożarowych, jaka występuje na terenie zakładu pracy
– Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego
 Zasady i sposób zachowania się w sytuacjach zagrożenia pożaru

Szukając ośrodka szkoleniowego, mamy ogromną nadzieję, że zapoznasz się z tym, co ma do zaoferowania nasza firma. Zwracamy uwagę szczególnie na dokładność i szczegółowe przekazywanie wiedzy swoim klientom. Odwiedź nas już dziś- Łowicz zaprasza!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

15 − 10 =