05-806 Nowa Wieś ul. Brzozowa 79A
+48 530 111 555
bhpbrzozowa@gmail.com
 • Bezpieczeństwo pożarowe

  W ramach zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego:

  –  przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego w miejscu pracy,
  –  weryfikacja sprzętu przeciwpożarowego i znaków ewakuacyjnych w obiekcie (zakładzie pracy) ,
  –  analiza nieprawidłowości z zakładzie pracy w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej,
  –  nadzór nad stanem ochrony p.poż.
  –  opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
  –  przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  –  wyposażenie budynków, obiektów budowlanych w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  –  przygotowanie do prowadzenia akcji ratowniczej,
  –  zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  –  ustalanie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.